Hệ thống báo động

TrekAlert

Năm nghìn trẻ em bị bỏ lại trên xe buýt mỗi năm. Chúng tôi đặt mục tiêu làm cho con số đó bằng không với hệ thống cảnh báo an toàn sau chuyến đi toàn diện nhất trong ngành.
  • Với hệ thống TrekAlert không dây, người lái phải nhấn một nút ở phía sau xe buýt trong vòng ba phút sau khi xe đóng cửa. Nếu nút này không được ấn, chuông báo sẽ được kích hoạt, đèn bên trong và bên ngoài sẽ nhấp nháy và bấm còi cho đến khi hệ thống được đặt lại. Khi được triển khai với nền tảng truyền thông của chúng tôi, một tin nhắn khẩn cấp ngay lập tức được gửi đến các quản trị viên nhà trường, bộ phận quản lý-điều phối vận tải và phụ huynh học sinh. Không có công nghệ nào khác có thể cung cấp cho trẻ em chế độ bảo vệ này an toàn như Treker.

CONTACT US

Liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Treker. Cảm ơn bạn.

OUR OFFICE

12523 Limonite Ave, Ste #440 #222 Mira Loma, CA 91752

Bạn là... (Vui lòng chọn một thông tin)

Chào mừng đến Treker! Hãy chọn ngôn ngữ ưa thích